For help call 1-800-249-0659

DATABESKYTTELSESERKLÆRING

 

Denne databeskyttelseserklæring gælder kun for Q-Global og Q-Interactive platformene ("Pearson Platformene").  Erklæringen indeholder oplysninger om, hvordan Pearson Sweden AB ("Pearson") indsamler, bruger og beskytter personoplysninger, som man modtager fra kunder og testadministratorer, og hvordan man behandler personoplysninger, der er genereret i forbindelse med vurderinger, der er udført på Pearson Platformene. Hvorvidt Pearson er dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger (den person, der bestemmer, hvordan personoplysninger behandles og bruges) eller databehandler (den person, der udfører behandling på vegne af og i henhold til instrukser fra en dataansvarlig) afhænger af, om du er Pearson-kunde og/eller testadministrator eller en enkeltperson, der deltager i en test eller vurdering, der formidles af en testadministrator.

 

Jeg er kunde og/eller testadministrator

 

Pearson er dataansvarlig

 

Pearson Sweden AB er dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger. Selskabet er registreret i Sverige Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 556691-3660, og dets hjemstedsadresse er Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma, Sverige. Du kan kontakte Pearson vedrørende denne databeskyttelseserklæring eller vores behandling af dine personoplysninger på følgende adresse:

 

Data Privacy Office, Pearson PLC - dataprivacy@pearson.com

 

Hvilke oplysninger indsamler Pearson om mig?

 

Kontooplysninger

 

Vi indsamler nogle af eller alle følgende personlige oplysninger direkte fra kunder og/eller testadministratorer, når vi opretter din konto: navn, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse, "Pearson Qualification Level", brugernavn og password.   Baggrunden for at indsamle og behandle disse oplysninger er, at der skal leveres tjenesteydelser til dig, som du har købt, eller som er købt på dine vegne, på Pearson Platformene. Vi skal bruge disse oplysninger for at levere tjenesteydelserne i henhold til vores aftale med dig, og vi vil ikke være i stand til at levere tjenesteydelserne til dig, hvis du ikke giver disse oplysninger.

 

Browseroplysninger:

 

Vi indsamler også automatisk oplysninger, der transmitteres af din browser, når du tilgår Platformene og relevante produkter. Det omfatter din IP adresse, dato og tidspunkt for anmodningen, de tilgåede sider, adgangsstatus/HTTP status code, den til enhver tid transmitterede datamængde, det internetsted hvorfra anmodningen er kommet, din browser, dit styresystem og grænseflade samt sprog og version af browsersoftware. Baggrunden for at indsamle og behandle disse personoplysninger er at vi skal kunne drive Pearson Platformene og give dig adgang til de produkter og tjenesteydelser, som du er berettiget til at tilgå.

 

Cookies

 

Vi bruger cookies (små informationsenheder, der overføres til din browser fra Pearson Platformene) for at identificere datatrafikmønstre, skræddersy indhold og understøtte sikkerhed. De cookies, som vi bruger, beskrives mere detaljeret i vores Cookie-politik. De giver ikke nogen form for oplysninger, der kan afsløre en bestemt persons identitet, men de kan muligvis identificere din computer, din browser og dine internetindstillinger. Du kan til enhver tid fravælge lagring af cookies i dine browserindstillinger ved at vælge funktionen "accepter ikke cookies". Deaktivering af væsentlige cookies kan dog resultere i, at du ikke længere vil kunne at bruge alle funktionaliteter på Pearson Platformene.

 

Google Analytics

 

Google Analytics, et webanalyseværktøj fra Google, Inc ("Google"), anbringer også cookies på din computer, for at gøre Google i stand til at forsyne os med aktivitetsrapporter i forhold til Pearson Platformene. Google bruger udelukkende disse data til at give os oplysninger om, hvordan brugerne bruger Pearson Platformene, og forbinder ikke din IP adresse med andre data, der opbevares af Google. De oplysninger, der genereres af Google cookies om din brug af platformen (herunder din IP adresse), transmitteres til og lagres af Google på servere i USA. Du kan afvise disse cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser eller ved at downloade og installere den browser plug-in, der er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

 

 

Hvordan bruger Pearson mine personlige oplysninger?

 

Vi bruger dine kontooplysninger til at oprette og administrere din Q-global eller Q-interactive konto, så du kan købe, tilgå og bruge produkter og tjenesteydelser, der er tilgængelige på Pearson Platformene, til at kontrollere din ret til at bruge produkter og tjenesteydelser, som du har købt, eller som er købt til din brug, og til at yde support og kundeservice til dig.

 

Pearson kan også bruge dine kontaktoplysninger til sine egne lovlige formål for at informere dig om andre Pearson tjenesteydelser, der kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid vælge ikke at modtage yderligere markedsføringsmateriale ved at følge linket "frameld" nederst i e-mailen fra Pearson eller ved at sende en e-mail til Pearson på følgende adresse: https://www.pearsonclinical.dk/kundeservice/kontaktformular

 

Hvor længe opbevarer Pearson mine personlige oplysninger?

 

Pearson opbevarer personoplysninger, der er indsamlet direkte fra en kunde eller en testadministrator, så længe kontoen er aktiv og i den periode, der efterfølgende måtte være nødvendig for at give dig mulighed for at downloade data og udføre de handlinger, der måtte være nødvendige for, at du kan lukke din konto.  Vi vil derefter opbevare de oplysninger vedrørende din konto, der er strengt nødvendige af hensyn til revision.

Hvordan sørger Pearson for at opbevare mine personlige oplysninger sikkert?

Pearson og dets associerede selskaber hoster de personlige oplysninger, som du giver, samt de rapporter, der leveres til testadministratoren, på sikre servere, der drives af Pearson- koncernselskaber eller af leverandører, der er udpeget til at drive og administrere Pearson Platformene. Pearson iagttager de passende driftsmæssige forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre oplysningerne, og kræver, at leverandører iagttager samme driftsmæssige forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger. Yderligere oplysninger om Pearsons sikkerhedsforanstaltninger findes på Pearsons hjemmeside: www.pearsonclinical.dk

 

Deler Pearson mine personlige oplysninger med andre?

 

Pearson sælger ikke dine oplysninger. Pearson deler ikke dine oplysninger med en tredjepart, undtagen hvis det måtte være nødvendigt for at drive Pearson Platformene og administrere din konto. Det kræver, at vi deler dine oplysninger med vores associerede selskaber og leverandører, der er involveret i drift og administration af Pearson Platformene. En komlet liste over Pearsons partnere og underleverandører kan findes her: https/www.pearsonclinical.dk/digital_platforms_security_data_privacy

 

Sender Pearson mine personlige oplysninger uden for Europa?

 

Uden for EØS administreres kontooplysningerne af NCS Pearson Inc., Pearsons associerede selskab i USA. Pearson har indgået en intern aftale med sine tilknyttede selskaber uden for EØS på betingelser, der svarer til betingelserne i de standardkontraktsbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, der beskytter enkeltpersoner, hvis personoplysninger overføres til lande uden for EØS. Pearson Platformen og de personoplysninger, som den behandler, hostes af AWS i Canada, hvor Europa-Kommissionen anser loven vedrørende behandling af personoplysninger for at være tilstrækkelig til at beskytte de rettigheder og den frihed, som enkeltpersoner i EU har. Pearson har indgået kontrakt med Amazon Data Services Canada, Inc. og MongoDB Limited om at levere hostingtjenester gennem Amazon Web Services (AWS). AWS er afgorende for lagring af data til Pearsons kliniske produkter, mens vi bruger MongoDB Atlas til at sikre robus datastyring, der er i overenssemmelse med globale driftseffektivitet og privatlivsstandarder.

 

Hvilke rettigheder har jeg i forhold til mine personlige oplysninger?

 

Du har ret til at opdatere og foretage ændringer i de personlige oplysninger på din konto. Du har også ret til at anmode Pearson om alle personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, at anmode om, at behandling af de pågældende oplysninger begrænses, og at anmode os om at slette de pågældende data.  Hvor det måtte være tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan der blive opkrævet et administrationsgebyr for udlevering af kopier af data. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores fortsatte behandling af dine personoplysninger. Du kan også have ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at klage over Pearsons brug af dine personlige oplysninger, er du berettiget til at klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk.

 

 

Jeg deltager i en test eller vurdering, der udføres af en testadministrator

 

Testadministrator er dataansvarlig

 

Den dataansvarlige (den person, der bestemmer, hvordan personoplysninger behandles og bruges) er den person, der udfører testen eller vurderingen på Pearson Platformene.

 

Hvilke oplysninger modtager Pearson om mig?

 

Når du deltager i en test eller vurdering på Pearson Platformene, behandler vi på vegne af testadministratoren nogle af eller alle følgende personlige oplysninger: unik identifikator, fødselsdato, køn, venstre- eller højrehåndethed og modersmål. Afhængigt af den type vurdering, der udføres, kan vi modtage yderligere oplysninger, herunder men ikke begrænset til: sygehistorie, faglig uddannelse og dermed forbundne spørgsmål, beskæftigelse, erhvervskarriere og dermed forbudne spørgsmål, helbredsproblemer, forbrug af medicin, beskæftigelsessituation, civilstand, oplysninger om familie og familiebaggrund.  

 

Hvordan modtager Pearson mine personlige oplysninger?

 

Afhængigt af typen af test eller vurdering giver du oplysningerne til testadministratoren, der indfører dem i Pearson Platformene, eller de indføres direkte i Pearson Platformene af dig eller testadministratoren i forbindelse med vurderingen.  

 

 

Hvordan bruger Pearson mine personlige oplysninger?

 

Den behandling, som Pearson udfører i forhold til de oplysninger, som du har givet i forbindelse med en test eller vurdering, skal evaluere svarene på spørgsmål, der er stillet i løbet af testen eller vurderingen, samt udlede rå pointtal og test-specifikke graduerede eller percentile pointtal inden for Pearson Platformene. Vi sender derefter disse oplysninger tilbage til testadministratoren i form af rapporter og/eller strukturerede data indeholdende point, registre m.v., der er produceret af Pearson Platformene. Vi udfører udelukkende denne behandling på vegne af og i henhold til instrukser fra vores kunde, der har udført testen og vurderingen.  

 

Vi kan fra tid til anden kompilere svar, som vi har modtaget, og andre oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af tests, i en samlet form, der ikke identificerer enkeltpersoner. Disse samlede data kan blive gjort tilgængelige for forskere, testudviklere og vores leverandører med henblik på forskning, kvalitetskontrol, driftsledelse, sikkerhed og salgsfremmende foranstaltninger samt for at forbedre, udvikle og udvide vores produkter og tjenesteydelser.

 

Hvor længe opbevarer Pearson mine personlige oplysninger?

 

Pearson opbevarer de oplysninger, som du giver, så længe testadministratoren har en konto på Pearson Platformene. Når kontoen lukkes, sletter Pearson alle oplysninger, der gør det muligt at identificere en person.

 

 

Hvordan sørger Pearson for at opbevare mine personlige oplysninger sikkert?

Pearson og dets associerede selskaber hoster de personlige oplysninger, som du giver, samt de udledte points og rapporter, der leveres til testadministratoren, på sikre servere, der drives af Pearson koncernselskaber eller af leverandører, der er udpeget til at drive og administrere Pearson Platformene. Pearson iagttager passende driftsmæssige forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger, som måtte være nødvendige for at sikre oplysningerne, og kræver, at deres leverandører iagttager de samme driftsmæssige forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger. Yderligere oplysninger om Pearsons sikkerhedsforanstaltninger findes på Pearsons hjemmeside: www.pearsonclinical.dk

 

Deler Pearson mine personlige oplysninger med andre?

 

Pearson sælger ikke dine oplysninger. Pearson deler ikke dine oplysninger med tredjeparter, bortset fra den Pearson-kunde, der har udført testen, eller i henhold til dennes instrukser, samt Pearsons associerede selskaber og leverandører, der er involveret i hosting og drift af Pearson Platformene.  

 

Sender Pearson mine personlige oplysninger uden for Europa?

 

Pearson Platformene og de personoplysninger, der behandles på Pearson Platformene, hostes af AWS i Canada, hvor Europa-Kommissionen anser loven vedrørende behandling af persondata for at være fyldestgørende til at beskytte de rettigheder og den frihed, som enkeltpersoner i EU har.  

 

Hvilke rettigheder har jeg i forhold til mine personlige oplysninger?

 

Du har ret til at opdatere og foretage ændringer i dine personlige oplysninger, at anmode om alle personlige oplysninger, som testadministratoren opbevarer om dig, at anmode om, at behandling af de pågældende oplysninger begrænses, og at anmode om, at de sletter de pågældende oplysninger. Du kan også have ret til dataportabilitet af de pågældende data Hvor det måtte være tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan der blive opkrævet et administrationsgebyr for udlevering af kopier af data.  Sådanne anmodninger skal rettes til den Pearson-kunde eller testadministrator, der udfører testen på Pearson Platformene. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at Pearson-kunden eller testadministratoren fortsætter med at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at klage over Pearsons behandling af dine personlige oplysninger, er du berettiget til at klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk.

 

 

 

Q-Global og Q-interactive – Cookie-politik

Følgende kategorier af cookies er baseret på den klassifikation, der fremgår af International Chamber of Commerce's (ICC) Cookie Guide.

Kategori 1: Strictly necessary cookies/Cookies, der er strengt nødvendige. Disse cookies er væsentlige for, at vi kan levere de serviceydelser, du har anmodet om.

 

Kategori 1 cookies, der bruges af Pearson Platformene:

Platform

Cookie Name

Expires At

Use

Q-interactive

jsessionID

30 minutes if idle

Used to track user session that is generated on the server when a user logs in

Q-interactive

ticketId

30 minutes

Used to track a forgot username/password worflow.

Q-interactive

_2fa_exp_<user_id>

12 hours

Used in Q-interactive Central to store the information that 2FA had been used and allows the user to bypass the 2nd factor for 12 hours on that device.

Q-interactive

_2fa_rme_<user_id>

12 hours or 30 days if remember my device

Used in Q-interactive Assess to store the information that 2FA had been used and allows the user to bypass the 2nd factor for 12 hours on that device, or 30 days if remember my device was selected.

Q-global

JSESSIONID

Session

Identifies the users session on the server.

Q-global

BIGipServerDIAL-4Online_PearsonClinical.com

Session

Used to manage sessions on our load balanced servers, to ensure user requests are routed consistently to the correct server.

Q-global

mfa-XXXX

12 hours

Used in Q-global to store the information that 2FA had been used and allows the user to bypass the 2nd factor for 12 hours on that device.

 

Kategori 2: Performance cookies/Cookies vedrørende ydelse. Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan brugere bruger Pearson Platformene, f.eks. hvilke sider brugere oftest tilgår. De oplysninger, der indsamles af disse cookies, samles således, at de ikke indsamler oplysninger, der identificerer individuelle brugere. De indsamlede oplysninger er anonyme og bruges kun til at forbedre den måde, hvorpå Pearson Platformene fungerer.

 

Kategori 2 cookies, der bruges af Pearson Platformene:

Platform

Cookie Name

Expires At

Use

Q-global and Q-interactive

__utma

2 years from set/update

A Google Analytics cookie used to distinguish users and sessions. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Q-global and Q-interactive

__utmb

30 mins from set/update

A Google Analytics cookie used to determine new sessions/visits. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Q-global and Q-interactive

__utmc

Session

A Google Analytics cookie used to determine whether the user is in a new session/visit.

Q-global and Q-interactive

__utmt

10 minutes

A Google Analytics cookie used to throttle request rate.

Q-global and Q-interactive

__utmz

6 months from set/update

A Google Analytics cookie used to store the traffic source or campaign that explains how the user reached the site. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.


 

Kategori 3: Functionality cookies/Cookies vedrørende funktionalitet. Disse cookies gør os i stand til at huske de valg, du har foretaget (f.eks. dit brugernavn, sprog eller det område, du befinder dig i) og levere forbedrede, mere relevante features.

 

Platform

Cookie Name

Expires At

Use

Q-global

country-language

1 year

Used to identify the country language setting of the user.

Q-global

remember

1 year

Used to remember the country-language setting of the user.


 

Kategori 4: Targeting or advertising cookies./Målrettede cookies eller reklamerende cookies. Disse cookies bruges til at levere reklamer, der er mere relevante for dig og dine interesser. De bruges også til at begrænset det antal gange, hvor du ser en reklame, og hjælper til at måle reklamekampagnens effektivitet. De placeres som regel af netværk af annoncører med tilladelse fra udbyderen af webstedet. De husker, at du har besøgt et websted, og denne oplysning deles med andre organisationer, f.eks. annoncører.

 

Kategori 4 cookies, der bruges af Pearson Platformene: Ingen