Please login to view  |  Login  |  Account  |  For help call 

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen gjelder kun for Q-Global og Q-Interactive plattformene ('Pearson Plattformene'). Den inneholder informasjon om hvordan Pearson Education Ltd. NUF ('Pearson') samler inn, benytter og beskytter personopplysninger de mottar fra kunder og testadministratorer, og hvordan Pearson behandler personopplysninger som genereres gjennom vurderinger som utføres på Pearson-Plattformene. Hvorvidt Pearson opptrer som behandlingsansvarlig i relasjon til dine personopplysninger (den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes) eller databehandler (den som behandler personopplysninger på vegne av og etter instruksjoner fra den behandlingsansvarlige), avhenger av hvorvidt du er en Pearson kunde og/eller en testadministrator, eller et individ som deltar i en test eller vurdering administrert av en testadministrator.

 

Jeg er en kunde og/eller en testadministrator

 

Pearson er Behandlingsansvarlig

 

Pearson Education Ltd. NUF er behandlingsansvarlig i relasjon til dine personopplysninger. Pearson Education Ltd. NUFs organisasjonsnummer er 994 148 532, og dets registrerte forretningsadresse er  c/o Amesto Business Partner AS, Skårersletta 55, 1473 LØRENSKOG. Du kan kontakte Pearson om forhold vedrørende denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger på følgende adresse;

Data Privacy Office, Pearson PLC - dataprivacy@pearson.com

 

Hva slags informasjon samler Pearson inn om meg?

 

Kontoinformasjon

 

Vi samler inn noe eller alt av følgende personopplysninger fra kunder og/eller testadministratorer når vi setter opp kontoen din; navn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, "Pearson Qualification Level", påloggings-ID og passord.  Vårt behandlingsgrunnlag for innsamling og behandling av disse dataene er tilbudet til deg av våre tjenester som er kjøpt av deg eller på dine vegne på Pearson-plattformene. Vi trenger denne informasjonen for å kunne yte tjenestene i henhold til vår avtale med deg. Dersom du ikke oppgir denne informasjonen er det ikke sikkert vi vil være i stand til å levere tjenestene til deg.   

Nettleserinformasjon:

Vi samler også automatisk inn informasjon som overføres fra nettleseren din når du går inn på Plattformene og relevante produkter. Dette inkluderer din IP-adresse, dato og klokkeslett for forespørselen, hvilke sider som er åpnet, tilgangsstatus/http statuskode, data volumet som overføres på én gang, hvilken nettside forespørselen kom fra, din nettleser, ditt operativsystem og grensesnitt, samt nettleserprogrammets språk og versjon. Behandlingsgrunnlaget for innsamling og behandling av disse personopplysningene er at behandlingen er nødvendig for å kunne drive Pearson-Plattformene og gi deg tilgang til produktene og tjenestene du har rett til å få tilgang til.

 

Informasjonskapsler (cookies)

 

Vi benytter informasjonskapsler (små tekstfiler som overføres til nettleseren din fra Pearson-Plattformene) til å identifisere mønstre i datatrafikken, tilpasse innhold og forbedre sikkerheten. Informasjonskapslene vi bruker er nærmere beskrevet i vår cookie-erklæring. Informasjonskapslene gir ingen informasjon som kan avsløre identiteten til en bestemt person, men de kan potensielt identifisere datamaskinen, nettleseren og Internett-innstillingene. Du kan endre lagring av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger når som helst ved å velge funksjonen "Ikke aksepter informasjonskapsler". Hvis du deaktiverer viktige informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til at du ikke lenger vil være i stand til å benytte hele funksjonaliteten i Pearson-Plattformene.

 

Google Analytics

 

Google Analytics, en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc. ("Google"), plasserer også informasjonskapsler på datamaskinen din for at Google skal kunne gi oss aktivitetsrapporter relatert til Pearson-Plattformene. Google bruker kun disse dataene for å gi oss informasjon om hvordan brukerne benytter Pearson-Plattformene , og knytter ikke IP-adressen din opp mot noen andre opplysninger Google har. Informasjonen som genereres av Googles informasjonskapsler om din bruk av plattformen (inkludert din IP adresse), vil bli overført til og lagret av Google på servere i USA. Du kan forby disse informasjonskapslene ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren eller ved å laste ned og installere plugin-modulen for nettleseren, tilgjengelig på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.


 

Hva vil Pearson gjøre med mine personopplysninger?

 

Vi bruker din kontoinformasjon for det formål å sette opp og administrere din Q-Global eller Q-Interactive konto slik at du kan kjøpe, få tilgang til og bruke produkter og tjenester som er tilgjengelig på Pearson-Plattformene, for å verifisere at du har rett til å bruke produkter og tjenester som er kjøpt av deg eller for din bruk, og for å gi deg kundestøtte og kundeservice.

 

Det kan også hende Pearson benytter din kontaktinformasjon for det legitime formål å informere deg om andre Pearson tjenester som kan interessere deg. Du kan når som helst velge å ikke å motta videre markedsføring ved å følge "unsubscribe"-lenken i bunnen av en e-post fra Pearson eller ved å sende en e-post til Pearson på følgende adresse; info.no@pearson.com

 

Hvor lenge beholder Pearson mine personopplysninger?
 

Pearson vil beholde personopplysninger som samles direkte inn fra en kunde eller en testadministrator i den perioden kontoen er aktiv, og for den perioden etter dette som er nødvendig for at du skal kunne laste ned data og for at vi skal kunne gjennomføre de aktivitetene som er nødvendige for at du kan avslutte kontoen din. Deretter vil vi kun beholde personopplysninger som er nødvendige for revisjons-formål.

Hvordan sørger Pearson for sikkerhet rundt mine personopplysninger?

Pearson og dets datterselskaper oppbevarer personopplysninger du har avgitt og rapportene som er levert til testadministrator på sikre servere  operert av Pearson Group-selskaper eller av operatører som er utpekt til å operere og administrere Pearson-Plattformene. Pearson iverksetter hensiktsmessige operative og sikkerhetsmessige tiltak som er nødvendig for å holde informasjonen sikker og krever liknende operative og sikkerhetsmessige tiltak fra sine operatører. Nærmere opplysninger om Pearsons sikkerhetstiltak er tilgjengelige på hjemmesidene til Q-Global og Q-Interactive.

Vil Pearson dele mine personopplysninger med andre?

Pearson vil ikke selge informasjonen din. Pearson vil ikke dele din informasjon med noen tredjepart, unntatt for det formål å betjene Pearson plattformer og administrere kontoen din. Dette krever at vi deler din informasjon med de av våre tilknyttede selskaper og operatører som er involvert i drift og administrasjon av Pearson-Plattformene.   

Vil Pearson sende mine personopplysninger ut av Europa?

Kontoinformasjon administreres utenfor EU/EØS av NCS Pearson Inc., Pearsons tilknyttede selskap i USA. Pearson har inngått en konsernintern avtale med sine tilknyttede selskaper utenfor EU/EØS på vilkår tilsvarende de som finnes i EU Kommisjonens godkjente Model Clauses, som skal sikre beskyttelse av enkeltpersoners personopplysninger som sendes utenfor EU/EØS-området. Pearson-Plattformen og personopplysningene denne behandler, opereres av AWS i Canada, der personvernregelverket av Europakommisjonen er ansett som tilstrekkelig til å beskytte rettighetene og frihetene til EU-borgere. Slike personopplysninger blir overført til Canada under en "adequacy-decision" fattet av EU Kommisjonen i relasjon til utlevering av personopplysninger utenfor EU, og slik utlevering vil også bli utført i henhold til gjeldende lokal lovgivning.

Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder mine personopplysninger?

Du har rett til å oppdatere og korrigere dine personopplysninger på kontoen din. Du har også rett til å be om at Pearson gir deg alle personopplysninger vi har om deg, rett til å be om begrensning i behandlingen av disse dataene, og til å be om at vi sletter disse dataene. Dersom det er tillatt etter gjeldende lovgivning kan det være at det påløper et administrativ gebyr for at vi utleverer kopier av dataen din. Du har også rett til å protestere mot at vi behandler personopplysningene dine. I tillegg kan du ha rett til dataportabilitet. Hvis du vil klage på hvordan Pearson behandler dine personopplysninger, har du rett til å klage til den norske personvernmyndigheten (Datatilsynet) www.Datatilsynet.no.

Jeg deltar i en test eller vurdering utført av en testadministrator

Testadministratoren er behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige (den som bestemmer hvordan personopplysningene behandles og brukes), er den som utfører testen eller vurderingen på Pearson-Plattformene.

Hvilken informasjon vil Pearson få om meg?

Når du deltar i en test eller vurdering på Pearson-Plattformene, vil vi på vegne av testadministratoren behandle alle eller følgende personopplysninger; unik identifikator, fødselsdato, kjønn, hvorvidt du er venstre eller høyrehendt, samt morsmål. Avhengig av innholdet i vurderingen som utføres kan vi få ytterligere informasjon, inkludert men ikke begrenset til: medisinsk historie; faglig opplæring og informasjon om forhold knyttet til dette; arbeid, yrkeskarriere og informasjon om forhold knyttet til dette; helseproblemer; medikamenter brukt; arbeidsstatus; ekteskapelig status; familieinformasjon og slektshistorie.  

 

Hvordan vil Pearson motta mine personopplysninger?

 

Avhengig av typen test eller vurdering vil denne informasjonen gis av deg til testadministratoren som legger dette inn i Pearson-Plattformene, alternativt vil informasjon bli lagt direkte inn i   Pearson-Plattformene under vurderingen av deg eller av test administratoren.

Hva vil Pearson gjøre med mine personopplysninger?
 

Behandlingen Pearson utfører på informasjon gitt av deg under en test eller vurdering utføres for å vurdere svar på spørsmål i løpet av testen eller vurderingen, og for å utlede rådata og test-spesifikke skalert- eller persentil-resultat innenfor Pearson-Plattformene. Vi returnerer deretter denne informasjonen til testadministrator i form av rapporter og/eller strukturerte data som inneholder resultater, indekser etc., produsert av Pearson-Plattformene. Vi utfører denne behandlingen utelukkende på vegne av og etter instruksjon fra våre kunder som har administrert testen eller vurderingen.

 

Noen ganger kan vi komme til å kompilere svar gitt til oss og annen informasjon samlet inn i løpet av testimplementeringen i aggregert form som ikke identifiserer enkeltpersoner. Denne aggregerte dataen vil kunne gjøres tilgjengelig for forskere, testutviklere og våre kontrahenter med henblikk på forskning, kvalitetskontroll, operasjonell ledelse, sikkerhet og markedsføring, samt for å forbedre, utvikle og utvide våre produkter og tjenester.

 

Hvor lenge lagrer Pearson mine personopplysninger?

 

Pearson lagrer informasjonen du gir så lenge testadministratoren har en konto på Pearson-Plattformene. Pearson sletter alle personopplysninger når kontoen lukkes.

Hvordan sikrer Pearson sikkerhet rundt mine personopplysninger?

Pearson og Pearsons tilknyttede selskaper lagrer personopplysningene som avgis av deg samt de avlede resultatene  og rapportene som leveres til testadministratoren, på sikre servere som opereres av Pearson konsern-selskaper eller av kontrahenter utpekt til å drive og administrere Pearson-Plattformene. Pearson utfører nødvendige hensiktsmessige operative og sikkerhetsmessige tiltak for å holde informasjonen sikker, og krever liknende operative og sikkerhetsmessige tiltak fra sine kontrahenter. Nærmere opplysninger om Pearsons sikkerhetstiltak er tilgjengelige på hjemmesidene til Q-Global og Q-Interactive.

Vil Pearson dele mine personopplysninger med andre?

Pearson vil ikke selge informasjonen din. Pearson vil ikke dele din informasjon med noen tredjepart med unntak av til Pearson kunden som har administrert testen eller etter kundens instruksjoner, samt med Pearson 's datterselskaper og kontrahenter som er involvert i hosting og drift av Pearson-Plattformene.  

 

Vil Pearson sende mine personopplysninger ut av Europa?

Pearson-Plattformene og de personopplysningene som behandles på Pearson-Plattformene, drives av AWS i Canada, der personvernregelverket av Europakommisjonen er ansett som tilstrekkelig til å beskytte rettighetene og frihetene til EU-borgere.

 

Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder mine personopplysninger?

Du har rett til å oppdatere og korrigere dine personopplysninger, å be om at testadministratoren gir deg alle personopplysninger den har om deg, å be om begrensning av behandlingen av disse dataene, og til å be om at testadministratoren sletter disse dataene. Du kan også ha rett til dataportabilitet av disse dataene. Det kan påløpe et administrativt gebyr for utleveringen av kopier av dataen der dette er tillatt etter gjeldende lovgivning. Slike forespørsler må rettes til Pearson-kunden eller test administratoren som administrerte testen på Pearson-Plattformene. Du har også rett til å protestere mot Pearson-kunden eller testadministratorens videre behandling av dine personopplysninger. Hvis du vil klage på hvordan Pearson bruker dine personopplysninger, har du rett til å klage til den norske personvernmyndigheten (Datatilsynet) www.Datatilsynet.no.

 

 

Q-Global og Q-interactive – Cookie-erklæring.

De følgende cookie-kategoriene er basert på klassifiseringen presentert i International Chambers of Commerce (ICC) sin Cookie Guide.

Kategori 1: Strengt nødvendige cookies. Disse informasjonskapslene er avgjørende for at vi skal kunne levere tjenester som du etterspør.

 

Kategori 1 cookies som brukes av Pearson-Plattformene:

Login status – For å identifisere deg som innlogget på Pearson-Plattformene.

Lastutjevning - Informasjonskapsler kan tenkes brukt for å distribuere trafikk, sikre at Pearson-Plattformene gir gode resultater samt gi deg best mulig opplevelse.

Handlekurv – Handlekurv-informasjonskapsler gjør det mulig å huske hva som ligger i din handlekurv.

Brukerabonnementsdata – Abonnements-informasjonskapsler gjør det mulig for oss å sikre at du kan få tilgang til ressurser du har etterspurt eller betalt for.

Kategori 2: Ytelses-cookies. Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan brukere bruker Pearson-Plattformene, for eksempel hvilke sider brukerne besøker oftest. Informasjonen som samles inn av informasjonskapslene aggregeres slik at disse informasjonskapslene ikke samler inn informasjon som identifiserer enkeltbrukere. Informasjonen som samles inn er anonym og brukes kun til å forbedre måten Pearson-Plattformene fungerer på.

 

Kategori 2 cookies som benyttes av Pearson-Plattformene:

Webanalyse- webanalyse-informasjonskapsler benyttes for å forbedre designen og brukeropplevelsen på Pearson-Plattformene ved å gi statistikk om bruk og besøkte sider.

Kategori 3: Funksjonalitets-cookies. Disse informasjonskapslene muliggjør at vi kan huske hvilke valg du gjør (for eksempel brukernavn, språk eller regionen du er i), og gir forbedrede og mer relevante funksjoner.

 

Kategori 3 informasjonskapsler som benyttes av Pearson-Plattformene: Ingen

Kategori 4: Målretting eller reklame-cookies. Disse informasjonskapslene brukes til å levere annonser som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også for å begrense antall ganger du ser en annonse, samt bidra til å måle effektiviteten av en reklamekampanje. De er vanligvis plassert av reklame-nettverkene med tillatelse fra nettstedets operatør. Informasjonskapslene husker at du har besøkt et nettsted, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner som for eksempel annonsører.

 

Kategori 4 cookies som benyttes av Pearson-Plattformene: Ingen