Please login to view  |  Login  |  Account  |  For help call 

Sekretessmeddelande

 

Detta sekretessmeddelande gäller endast Q-global- och Q-interactive-plattformarna ("Pearsonplattformarna"). Det innehåller information om hur Pearson Sweden AB ("Pearson") samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter från kunder och testadministratörer och hur vi behandlar personuppgifter som genereras genom bedömningar som utförs på Pearsonplattformarna. Huruvida Pearson är personuppgiftsansvarig i förhållande till dina personuppgifter (den person som bestämmer hur personuppgifter behandlas och används) eller personuppgiftsbiträde (som utför behandling av personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner) beror på om du är kund och/eller testadministratör eller en person som deltar i ett test eller en bedömning som administreras av en testadministratör.

 

Jag är kund och/eller en testadministratör

 

Pearson är personuppgiftsansvarig

 

Pearson Sweden AB är personuppgiftsansvarig i förhållande till dina personuppgifter. Bolaget är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 556691-3660 och har sitt säte på Gustavslundsvägen 137, 167 51, Bromma. Du kan kontakta Pearson angående denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter på följande adress:

 

Data Privacy Office, Pearson PLC - dataprivacy@pearson.com

 

Vilken information samlar Pearson in om mig?

 

Kontoinformation

Vi samlar in några eller samtliga av följande personuppgifter från kunder och/eller testadministratörer direkt när vi upprättar ditt konto; namn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, "Pearson-kvalifikationsnivå", inloggnings-ID och lösenord. Vår rättsliga grund för insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter är för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som köpts av dig eller på dina vägnar på Pearsonplattformarna. Vi behöver denna information för att tillhandahålla de tjänster vi är skyldiga att tillhandahålla enligt vårt avtal med dig och om du inte tillhandahåller denna information kan vi kanske inte tillhandahålla dessa tjänster.

 

Webbläsarinformation;

Vi samlar automatiskt in information som överförs av din webbläsare när du använder dig av plattformarna och relevanta produkter. Detta inkluderar din IP-adress, datum och tid för begäran, de sidorna du går in på, åtkomststatus/HTTP-statuskoden, datavolymen som överförs vid en viss tidpunkt, den webbplats från vilken förfrågan har kommit, din webbläsare, ditt operativsystem och gränssnitt, samt språk och vilken version av webbläsarprogramvaran som används. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dessa personuppgifter är för att vi ska kunna driva Pearsonplattformarna och ge dig tillgång till de produkter och tjänster du har rätt att få tillgång till.

 

Cookies

Vi använder cookies (små textfiler som överförs till din webbläsare av Pearsonplattformarna) för att identifiera datatrafikmönster, personifiera innehåll och säkerhetsunderhåll. De cookies vi använder beskrivs mer detaljerat i vår cookienformation. De tillhandahåller inte någon information som kan avslöja identiteten hos en viss person, men de kan eventuellt identifiera din dator, din webbläsare och dina internetinställningar. Du kan ändra lagringen av cookies i inställningarna för webbläsaren när som helst genom att välja funktionen "acceptera inga cookies". Om du avaktiverar grundläggande cookies kan det dock leda till att du inte längre kan använda Pearsonplattformens fulla funktionalitet.

 

Google Analytics

Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") placerar också cookies på din dator, så att Google kan ge oss aktivitetsrapporter om Pearsonplattformarna. Google använder endast dessa uppgifter för att ge oss information om hur användarna använder Pearsonplattformarna och informationen associerar inte din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Informationen som genereras av Googles cookies om din användning av plattformen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på deras servrar i USA. Du kan vägra tillstånd för dessa cookies genom att ändra det i inställningar i din webbläsare eller genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig på följande adress:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Vad kommer Pearson göra med mina personuppgifter?

 

Vi använder din kontoinformation för att konfigurera och administrera ditt Q-global eller Q-interactive konto så att du kan köpa, komma åt och använda de produkter och tjänster som finns tillgängliga på Pearsonplattformarna, för att verifiera din rätt att använda produkterna och tjänsterna som har köpts av dig eller för din användning samt för att ge dig support och kundservice.

Pearson kan också använda din kontaktinformation för egna legitima ändamål, baserat på en intresseavvägning, som att informera dig om andra tjänster som Pearson erbjuder som kan intressera dig. Du kan när som helst välja att inte längre få sådan marknadsföringsinformation genom att klicka på länken "unsubscribe" vid foten av e-postmeddelandena från Pearson eller genom att kontakta Pearson via följande formulär: https://www.pearsonclinical.se/kontaktformular

 

Hur länge behåller Pearson mina personuppgifter?

 

Pearson behåller dina personuppgifter som samlats in direkt från en kund eller testadministratör under tiden kontot är aktivt samt under en period efter detta, vilket är nödvändigt för att möjliggöra att du ska kunna ladda ner den data som finns tillgänglig på kontot och för att utföra sådana aktiviteter som är nödvändiga för oss för att du ska kunna stänga ditt konto. Vi kommer då att behålla en begränsad mängd information från ditt konto, som krävs för revisonsgranskning.

 

Vad gör Pearson för att hålla mina personuppgifter säkra?

 

Pearson och dess anknutna bolag lagrar dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss samt de resultatrapporter som skickats till testadministratören via säkra servrar som drivs av Pearsonkoncernen eller av andra företag som Person har avtal med som har utvalts för att driva och administrera Pearsonplattformarna (företagspartners). Pearson har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som är nödvändiga för att hålla informationen säker och Pearson kräver liknande lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder från sina företagspartners. Ytterligare detaljer om Pearsons skyddsåtgärder finns på Q-globals och Q-interactives hemsidor.

 

Kommer Pearson dela med sig av mina personuppgifter med någon annan?

 

Pearson säljer inte din information. Pearson delar inte din information med någon tredje part förutom när det krävs för att driva Pearsonplattformarna och administrera ditt konto. Detta kräver att vi delar din information med våra anknutna bolag och våra företagspartners som är involverade i driften och administrationen av Pearsonplattformarna.

 

Kommer Pearson att skicka mina personuppgifter utanför Europa?

 

Kontoinformation administreras utanför EES av NCS Pearson Inc. ett till Pearson anknutet bolag i USA. Pearson har ingått avtal med våra anknutna bolag som har säte utanför EES på villkor som motsvarar dem som ingår i "standardavtalsklausulerna" som godkänts av Europeiska kommissionen, som ger skydd för privatpersoner vars personuppgifter överförs utanför EES. All insamlad data lagras säkert på AWS-servrar i Montreal, Kanada, där lagen som reglererar ehandling av personuppgifter, av Europeiska kommissionen betraktas som ett tillräckligt skydd för enskilda personerns rättigheter och friheter i Europeiska unionen.

 

Vilka rättigheter har jag avseende mina personuppgifter?

 

Du har rätt att uppdatera och korrigera personuppgifterna på ditt konto. Du har också rätt att begära att Pearson lämnar alla personuppgifter som vi har som rör dig, att begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter och att begära att vi tar bort personuppgifterna. Om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning kan det finnas en administrativ avgift för att tillhandahålla dig med kopior av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår fortsatta behandling av dina personuppgifter. Du kan också ha rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Om du har ett klagomål om hur Pearson behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga till Datainspektionen, www.datainspektionen.se

 

Jag deltar i ett test eller en bedömning utförd av en testadministratör

 

Testadministratören är personuppgiftsansvarig

 

Den personuppgiftsansvariga (personen som bestämmer hur personuppgifter behandlas och används) är den som utför testet eller bedömningen på Pearsonplattformarna.

 

Vilken information kommer Pearson att få om mig?

 

När du deltar i ett test eller en bedömning på Pearsonplattformen behandlar vi, på testadministratörens vägnar, några eller alla av följande personuppgifter; unik identifierare, födelsedatum, kön, om du är vänster-eller högerhänt, samt modersmål. Beroende på arten av den bedömning som utförs kan vi få ytterligare information som inkluderar men är inte begränsad till: medicinsk historia; yrkesutbildning och information som har samband med detta; sysselsättning, yrkeskarriär och information som har samband med detta; hälsoproblem; medicinanvändning; anställningsstatus; civilstånd; familjeinformation och familjehistoria.

 

Hur kommer Pearson att få mina personuppgifter?

 

Beroende på testets eller bedömningens natur tillhandahålls den här informationen av dig till testadministratören som för in den i Pearsonplattformarna, eller så skrivs informationen in direkt i Pearsonplattformen under bedömningen antingen av dig eller av testadministratören.

 

Vad kommer Pearson göra med mina personuppgifter?

 

Den behandlingen Pearson utför på informationen från dig under ett test eller en bedömning, är att utvärdera svaren på frågor som ställts i samband med testet eller bedömningen och att härleda rå scoring och testspecifika skalade eller procentila beräkningar inom Pearsonplattformarna. Vi returnerar sedan denna information till testadministratören i form av resultatrapporter och/eller strukturerad data som innehåller scoring, index osv. som produceras av Pearsonplattformarna. Vi gör denna behandling enbart på uppdrag av, och på instruktioner från, vår kund som har administrerat testet eller bedömningen.

 

Vi kan ibland sammanställa svar som lämnas till oss och annan information som samlats in under testimplementering i en aggregerad form där informationen inte identifierar någon individ. Denna aggregerade information kan göras tillgänglig för forskare, testutvecklare och våra företagspartners för forskning, kvalitetskontroll, operativ hantering, säkerhet och säljfrämjande åtgärder samt att förbättra, utveckla och expandera våra produkter och tjänster.

 

Hur länge behåller Pearson mina personuppgifter?

 

Pearson behåller den information du tillhandahåller så länge som testadministratören behåller ett konto på Pearsonplattformarna. Pearson tar bort alla identifierande personuppgifter när testadministratören stängt kontot.

 

Vad gör Pearson för att hålla mina personuppgifter säkra?

 

Pearson och dess anknutna bolag lagrar dina personuppgifter som du tillhandahållit och de erhållna poängberäkningarna och resultatrapporterna som skickas till testadministratören på säkra servrar som drivs av Pearsonkoncernen eller av företagspartners som Pearson har avtal med som har utsetts för att driva och administrera Pearsonplattformarna. Pearson vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som är nödvändiga för att hålla informationen säker och kräver liknande lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder från sina företagspartners. Ytterligare detaljer om Pearsons säkerhetsåtgärder finns på Q-globals och Q-interactives hemsidor.

 

Kommer Pearson dela med sig av mina personuppgifter till någon annan?

 

Pearson säljer inte din information. Pearson delar inte din information med någon tredje part förutom med den Pearson kund som har administrerat testet eller enligt kundens instruktioner och med Pearsons anknutna bolag och företagspartners som är inblandade i lagringen av informationen och driften av Pearsonplattformarna. Pearson tillhandahåller en lista över samarbetspartners och dotterbolag (underleverantörer) här: www.pearsonclinical.se/digital_platforms_security_data_privacy

 

 

Kommer Pearson att skicka mina personuppgifter utanför Europa?

 

Pearsonplattformarna och de personuppgifter som behandlas på Pearsonplattformarna lagras av AWS i Kanada där lagen om behandling av personuppgifter, av Europeiska kommissionen betraktas ge tillräckligt skydd för enskilda personers rättigheter och friheter i Europeiska unionen. Sådana personuppgifter överförs till Kanada i enlighet med ett beslut från Europeiska kommissionen om överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen, och sådana överföringar kommer också att genomföras i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

 

Pearson har ingått avtal med Amazon Data Services Canada Inc. och MongoDB Limited för att tillhandahålla värdtjänster via Amazon Web Services (AWS). AWS är avgörande för att lagra data för Pearsons kliniska produkter, samtidigt som MongoDB Atlas nyttjas för att säkerställa robust datahantering som är i linje med globala operativa effektivitets- och sekretesstandarder.

 

All insamlad data lagras säkert på AWS-servrar i Montreal, Kanada, där lagen som reglerar behandling av personuppgifter, av Europeiska kommissionen betraktas som ett tillräckligt skydd för enskilda personers rättigheter och friheter i Europeiska unionen.

 

 

Vilka rättigheter har jag avseende min personliga information?

 

Du har rätt att uppdatera och korrigera dina personuppgifter, att begära att få ut alla personuppgifter som testadministratören innehar som gäller dig, att begära begränsningar av behandlingen av personuppgifterna och att begära att de tar bort personuppgifterna. Du kan också ha rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Det kan finnas en administrativ avgift för tillhandahållandet av kopiorna av personuppgifterna där det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att ta ut sådan avgift. Dessa förfrågningar måste göras till Pearsons kund eller testadministratören som administrerade testet på Pearsonplattformarna. Du har också rätt att göra invändningar mot fortsatt behandling av dina personuppgifter av Pearsons kund eller testadministratören. Om du har ett klagomål om hur Pearson behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

 

 

 

 

 

 

Cookieinformation - Q-global och Q-interactive ("Pearsonplattformarna")

 

Följande cookiekategorier är baserade på klassificeringen som presenteras i International Chambers of Commerce (ICC) Cookie Guide.

 

Kategori 1: Strikt grundläggande cookies. Dessa cookies krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har begärt.

 

Kategori 1-cookies som används av Pearsonplattformarna:

 

Inloggningsstatus - Identifierar dig som inloggad på Pearsonplattformarna.

 

Lastbalansering - cookies kan användas för att distribuera trafik, se till att Pearsonplattformarna fungerar bra och ge dig bästa möjliga upplevelse.

 

Varukorg – Varukorgscookies möjliggör för oss att komma ihåg vad som finns i din varukorg.

 

Användarprenumerationsdata - Prenumerationscookies tillåter oss att se till att du får tillgång till de tjänster som du har registrerat eller betalat för.

 

Kategori 2: Prestandacookies. Dessa cookies samlar in information om hur användarna använder Pearsonplattformarna, till exempel vilka sidor användarna oftast använder. Informationen som samlas in av dessa cookies är aggregerade, så dessa cookies samlar inte in information som identifierar enskilda användare. Informationen som samlas in är anonym och används bara för att förbättra hur Pearsons Plattformar fungerar.

 

Kategori 2-cookies som används av Pearsonplattformarna:

 

Webbanalys - Webbanalys används för att förbättra design och användarupplevelse av Pearsonplattformarna genom att tillhandahålla statistik över användningen och besökta sidor.

 

Kategori 3: Funktionscookie. Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller region du befinner dig i) samt ge förbättrade och mer relevanta funktioner.

 

Kategori 3-kakor som används av Pearsonplattformarna: Ingen

 

Kategori 4: Inriktning eller reklamkakor. Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälpa till att mäta annonseringskampanjens effektivitet. De placeras vanligen genom annonsnätverk med webbplatsoperatörens tillstånd. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som annonsörer.

 

Kategori 4-cookies som används av Pearsonplattformarna: Ingen